Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
06.10.2021
Našeptávač adres
Na web jsme přidali našeptávač adres a firem od Foxentry. Pomůže vám to při vyplňování objednávkových formulářů :) číst celé
14.03.2020
Mimořádné opatření kvůli koronaviru
Vážení obchodní partneři,  dovolte nám, abychom Vás informovali o mimořádném opatření, ke kterému společnost TrueTech s.r.o. v souvislosti se současn... číst celé
18.07.2018
Nové produkty Warco 2018 - brožura ke stažení
Warco připravilo novou řadu produktů a strojů, které bude možné objednat přes náš e-shop. Brožuru ve formátu pdf lze stáhnout zde: Warco brozura 2... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti TrueTech s.r.o.

se sídlem Vrážská 144/12, 153 00, Praha 5 - Radotín

identifikační číslo: 03645606

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235577

Bankovní spojení (CZK): 2900709583/2010

                                    IBAN: CZ1320100000002900709583                     BIC kód/swift: FIOBCZPPXXX

Bankovní spojení (EUR): 2400709587/2010

                                    IBAN: CZ7320100000002400709587                      BIC kód/swift: FIOBCZPPXXX

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://primadilna.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TrueTech s.r.o., se sídlem Vrážská 144/12, 153 00, Praha 5 - Radotín, identifikační číslo: 03645606, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235577 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující - spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://primadilna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Tyto jsou platné dle aktuálního Obchodního zákoníku, (dále jen „obchodní zákoník“).

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující - spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 180 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující - spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující - spotřebitel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu - spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující - spotřebitel vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího - spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující - spotřebitel prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu - spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu - spotřebiteli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího - spotřebitele.

3.8.      Kupující - spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu - spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující - spotřebitel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Specifikace a popis v kartě produktů na e-shopu reprezentuje obecné informace, na základě informací od dodavatelů a výrobců. Tyto informace nejsou závazné a mohou se v průběhu času měnit. Distributor si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění provést změny, které jsou z jakéhokoli důvodu považovány za nezbytné. Na základě těchto změn nevzniká spotřebiteli nárok na žádnou kompenzaci nebo slevu z kupní ceny, není li dohodnuto jinak.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující - spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vrážská 144/12, 153 00, Praha 5 - Radotín;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900709583/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému The Pay nebo Paypal;
bezhotovostně platební kartou

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      V případě objednávky, jejíž hodnota přesáhla 10.000,- Kč bez DPH si provozovatel e-shopu vyhrazuje právo, nezávisle na zvoleném způsobu platby, Vám zaslat zálohovou fakturu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující - spotřebitel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího - spotřebitele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího - spotřebitele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu - spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu - spotřebiteli daňový doklad – fakturu. Prodávající TrueTech s.r.o. plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu - spotřebiteli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího - spotřebitele, není-li dohodnuto jinak.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu - spotřebiteli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.10.    Při nákupu nad 2420 Kč (2000 Kč bez DPH) je balné a poštovné v rámci ČR ZDARMA, případné výjimky se řídí aktuálním ceníkem dopravy
Na Slovensko je DOPRAVA ZDARMA, pokud hodnota zboží přesáhne 121 € včetně DPH (100 € bez DPH) a nepřesáhne zboží celkovou váhu 40kg. V případě zásilky těžší než 40kg se ceny řeší individálně dle ceníku přepravní společnosti a o ceně bude zákazník neprodleně informován.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující - spotřebitel novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku.

4.11.    Kódy slevových kupónů vydaných provozovatelem e-shopu se vkládají v průběhu objednávky do příslušného pole formuláře. Každý kupón lze použít pouze na jednu objednávku. Kódy kupónů mají omezenou platnost uvedenou přímo na kupónu. Platnost kupónu se též omezuje na rozsah produktů na kupónu uvedeném. Použití kupónu může být také omezeno jiným, dodatečným ujednáním pro daný účel použití kupónu, tedy například se platnost kupónu nemusí vztahovat na produkty v akci a pod. Pokud při objednávce není vyčerpána celá hodnota slevového kupónu, nevzniká tím nárok na finanční nebo jakoukoli jinou kompenzaci ze strany provozovatele e-shopu. Nevyčerpaná hodnota kupónu tím propadá.

4.12. Standardní postup při dodávce strojů a zařízení je následující (pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak): 

 1. Vystavíme zálohovou fakturu ve výši cca 70% konečné ceny stroje - uhrazením zálohové faktury vyjadřuje zákazník svůj seriózní zájem o objednaný stroj.
 2. Ihned po uhrazení zálohové faktury zorganizujeme převoz objednaného stroje ze zahraničního nebo tuzemského skladu přímo na zákazníkovu adresu.
 3. Poté, co je stroj doručen na adresu zakazníka, se po vzájemné dohodě (případně po objednání služby "Ustavení, předvedení a zaškolení obsluhy") dostavíme a provedeme start-up, tedy kompletaci a kontrolu, zda-li nedošlo k nějakému poškození při přepravě. Následně také provedeme spuštění stroje
 4. Na přání u zákazníka provedeme krátké zaškolení a seznámení se strojem a s údržbou - viz služba "Ustavení, předvedení a zaškolení obsluhy"
 5. Pokud je vše v pořádku, předáme konečnou fakturu a provedeme vyúčtování.
 6. V případě, že je stroj zaslán na zákazníkovu adresu pouze přepravní službou, probíhá závěrečné vyúčtování dobírkou (není-li se zákazníkem dohodnuto jinak).

Celá transakce většinou trvá mezi 5-10 pracovními dny.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo použito, upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@primadilna.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím - spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou a to i v případě, že prodávající zajistí přepravu navráceného zboží od kupujícího.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího - spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím - spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím - spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující - spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu - spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím - spotřebitelem.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu - spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující - spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.     Nevyzvednutí objednaného zboží - nepřevzetí zásilky

Pokud kupující - spotřebitel nepřevezme zboží, (nepřevezme balík nebo nevyzvedne zásilku při osobním odběru) nevzniká spotřebitelské právo vrátit zboží do 14 dní bez udání důvodu. Tato zákonem daná lhůta se začíná počítat teprve ode dne převzetí zboží. Nevyzvednutí balíku je proto ze zákazníkovy strany jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek, které zpravidla říkají, že „obchodník dodá“ a „zákazník převezme“. Prodejce má tedy nárok na úhradu vynaložených nákladů s nevyzvenutým balíkem prokazatelně spojených, tedy minimálně na poštovné.

Za nevyzvednutí balíku proto provozovatel e-shopu může účtovat 100 Kč s DPH.

Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo STORNOVAT OBJEDNÁVKU v případě, že si kupující - spotřebitel  objednané zboží nepřevezme nebo nevyzvedne nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy k převzetí objednávky. Po předchozí domluvě s provozovatelem e-shopu (telefonicky nebo e-mailem) je možné dobu pro vyzvednutí zboží adekvátně prodloužit.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího - spotřebitele, nese kupující - spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím - spotřebitelem v objednávce, je kupující - spotřebitel povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího - spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující - spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující - spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující - spotřebitel zásilku od přepravce převzít.

Pro upřesnění - V případě, že dorazí kupujícímu zásilka:

 • poškozená
 • i pokud je jen minimálně poškozená
 • a nebo má kupující podezření, že by mohla být poškozená (například díky nechodné manipulaci)

...tak je doporučené, aby jí nepřevzal / odmítnul a nebo okamžite sepsal s řidičem reklamační zápis. Pokud toto nebude provedeno, a kupující přebere poškozenou zásilku, tak na sebe převzal odpovědnost ohledně omezené možnosti zpětně reklamovat poškozené zboží a to jak u dopravce, tak i u prodávajícího.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.      Je-li zboží doručováno prostřednictvím kurýrní nebo poštovní služby, je nutno k této lhůtě připočíst adekvátní dobu na doručení (zpravidla 24-72hodin). Dodací lhůta se prodlužuje přiměřeně k okolnostem, je-li zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující - spotřebitel zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující - spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím - spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující - spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující - spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu - spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@primadilna.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího - spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího - spotřebitele.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující - spotřebitel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího - spotřebitele. Více informací k takovému zpracování najdete zde.

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle Zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti TrueTech s.r.o., a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

  Ke každému zboží je přikládán nákupní doklad (prodejka nebo faktura), který může sloužit zároveň jako doklad při uplatňování reklamace.

  V případě záruk a záručních podmínek se řídíme zákony České republiky.

  Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro firemní a profesionální užívání pro právnické osoby je u některého sortimentu stanovena záruční lhůta 12 měsíců (výrobcem, dodavatelem nebo distributorem).

  Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

  V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

        Pro objednávky na IČO se záruční podmínky řídí Obchodním zákoníkem, záruka na prodané zboží je 12 měsíců.

Postup řešení reklamace:

V případě výskytu výrobní vady zboží v záruční době je místem uplatnění reklamace provozovna společnosti TrueTech s.r.o. Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou nebo osobně na adresu:

TrueTech s.r.o.
Sídlo: Vrážská 144/12, 153 00, Praha 5 - Radotín

Kupující - spotřebitel může zboží zaslat jako doporučený balík. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), a dostatečné kontaktní údaje kupujícího - spotřebitele (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

K reklamovanému zboží je nutné doložit:

- daňový doklad případně jeho kopii

- přesný popis důvodu reklamace (vyplněný reklamační protokol - ke stažení viz níže)

Pokud zde bude závada uznána, zboží bude vyměněno. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady společnosti TrueTech s.r.o.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace může být účtována hodinová sazba technika za každou započatou hodinu, kdy bylo potřeba zjišťovat závadu nebo jinak manipulovat s výrobkem.

 

 1. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS OBRÁBĚCÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

11.1.    Záruční servis se řídí obchodním a občanským zákoníkem.

 1. a) V případě situace, kdy je potřeba provést záruční opravu, tak ta probíhá zdarma v naší provozovně na Praze 4, pokud není se zákazníkem dohodnut jiný postup.
 2. b) V případě, že zákazník z nějakého důvodu nemůže a nebo nechce dopravit stroj na záruční opravu do naší provozovny, provedeme na vyžádání servisní výjezd na místo provozování stroje. Servisní zásah (práce) je zdarma, nicméně jsou k němu účtovány nutné náklady na dopravu na místo, případně na ubytování.
 3. c) V případě servisního výjezdu s potřebou přepravy stroje na naší provozovnu za účelem záruční opravy, si vyhrazujeme právo účtovat nutné cestovní a přepravní  náklady, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak.
 4. d) Ceny vícenákladů: Servisní výjezd osobní automobilem: 15,- Kč/km bez DPH, servisní výjezd osobním automobilem s přívěsným vozíkem - 18 Kč/km bez DPH. Hodinová sazba pro nakládku a vykládku: 700,- Kč/hod bez DPH

11.2.    Pozáruční servis se řídí obchodním a občanským zákoníkem.

       a) Hodina práce servisního technika: 700,- Kč/hod bez DPH

       b) Dopravné: Servisní výjezd osobní automobilem: 15,- Kč/km bez DPH, servisní výjezd osobním automobilem s přívěsným vozíkem nebo dodávkou: 18 Kč/km bez DPH. Hodinová sazba pro nakládku a vykládku: 700,- Kč/hod bez DPH, nebo paušál 2.500,-  bez DPH

 

      12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2.   Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:  Vrážská 144/12, 153 00, Praha 5 - Radotín, adresa elektronické pošty info@primadilna.cz, telefon +420 604 153 144.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 12.9.2019

 

Reklamační list / protokol ke stažení:Reklamační list - protokol

Prima dílna na Firmy.cz                                   

 

Primadilna.cz

Vrážská 144/12, Praha 5 - Radotín, 153 00

email: info ( @ ) primadilna.cz

tel.: +420 xxx xxx xxx   -   technická podpora - tech. dotazy zasílejte přes kontaktní formulář

tel.: +420 604 153 144 -   fakturace

 

Otevírací doba:

Po-Čt:      9:00 - 12:00      13:00 - 16:00

Pá:            9:00 - 12:00      13:00 - 15:00

 

 

 

Copyright TrueTech s.r.o. 2021
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.